1. Πετσέτες 630 γραμμάρια (100% cotton) πενιέ δίκλωνη
  • 0,50 x 1,00
  • 0,70 x 1,40
  • 0,80 x 1.50
 2. Πετσέτες 630 γραμμάρια (100% cotton) πενιέ μονόκλωνη
  • 0,50 x 1,00
  • 0,70 x 1,40
  • 0,80 x 1.50
 3. Πετσέτες 580 γραμμάρια (100% cotton) πενιέ μονόκλωνη
  • 0,50 x 1,00
  • 0,70 x 1,40
  • 0,80 x 1.50
  • 0,30 x 0.50
  • 0,40 x 0,60
 4. Πετσέτες 530 γραμμάρια (100% cotton) πενιέ μονόκλωνη
  1.  Τελείωμα με ρίγες
  2.  Τελείωμα με φάσα
  3.  Πλέϊν (σκέτες)
   • 0,50 x 1,00
   • 0,70 x 1,40
   • 0,80 x 1.50
   • 0,30 x 0.50
   • 0,40 x 0,60
  4. Μαίανδρος
   • 0,50 x 1,00
   • 0,70 x 1,40
 5. Πετσέτες 480 γραμμάρια (100% cotton) πενιέ μονόκλωνη
  • 0,50 x 1,000
  • ,70 x 1,40
 6. Πετσέτα πισίνας πολλά χρώματα
  • 0,75 x 1,50
  • 0,80 x 1,70
 7. Λαβέτα 100% cotton 530 γραμ. (0,30 x 0,30) 100% cotton πενιέ

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα να γίνει το λογότυπο.