Γίνονται όλες οι επιθυμητές διαστάσεις, αλλά και οι παρακάτω στάνταρ.

Υφάσματα βαμβακοσατέν ριγέ πενιέ περκάλι (350) 5* με ρίγα 1cm, 2cm και 3cm

Σεντόνια 1,70 χ 2,80

Σεντόνια 2,40 χ 2,80

Σεντόνια 2,80 χ 3,00

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλαίσιο (οξφορδ)

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλειν

Παπλωματοθήκες 1,75 χ 2,50

Παπλωματοθήκες 2,30 χ 2,60

Υφάσματα βαμβακοσατέν ριγέ πενιέ περκάλι (280) με ρίγα 1cm, 2cm και 3cm

Σεντόνια 1,70 χ 2,80

Σεντόνια 2,40 χ 2,80

Σεντόνια 2,80 χ 2,80

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλαίσιο (οξφορδ)

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλειν

Παπλωματοθήκες 1,75 χ 2,50

Παπλωματοθήκες 2,30 χ 2,60

Υφάσματα βαμβακοσατέν ριγέ πενιέ περκάλι (280) 80% cotton με ρίγα 1cm

Σεντόνια 1,70 χ 2,80

Σεντόνια 2,40 χ 2,80

Σεντόνια 2,80 χ 2,80

Μαξιλαροθήκες (55 χ 70) πλαίσιο (οξφορδ)

Μαξιλαροθήκες (55 χ 70) πλειν

Παπλωματοθήκες 1,75 χ 2,50

Παπλωματοθήκες 2,40 χ 2,60

Υφάσματα 100% cotton πενιέ περκάλι (230)

Σεντόνια 1,70 χ 2,40

Σεντόνια 2,20 χ 2,40

Σεντόνια 1,70 χ 2,60

Σεντόνια 2,40 χ 2,60

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλαίσιο (οξφορδ)

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλειν

Παπλωματοθήκες 1,70 χ 2,50

Παπλωματοθήκες 2,30 χ 2,50

Υφάσματα Δανάη 80% cotton 20% poliester πενιέ περκάλι (230)

Σεντόνια 1,70 χ 2,40

Σεντόνια 2,20 χ 2,40

Σεντόνια 1,70 χ 2,60

Σεντόνια 2,40 χ 2,60

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλαίσιο (οξφορδ)

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλειν

Παπλωματοθήκες 1,70 χ 2,50

Παπλωματοθήκες 2,30 χ 2,50

Ύφασμα Νεφάλι 60% cotton – 40% polyester πενιέ περκάλι (180) 

Σεντόνια 1,60 χ 2,40

Σεντόνια 2,20 χ 2,40

Σεντόνια 1,60 χ 2,60

Σεντόνια 2,20 χ 2,60

Σεντόνια 2,40 χ 2,60

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλαίσιο (οξφορδ)

Μαξιλαροθήκες (53 χ 72) πλειν

Παπλωματοθήκες 1,60 χ 2,40

Παπλωματοθήκες 2,20 χ 2,40

Ύφασμα Νείλος 50% cotton – 50% polyester (160) 

Σεντόνια 1,60 χ 2,40

Σεντόνια 2,20 χ 2,40

Σεντόνια 1,60 χ 2,60

Σεντόνια 2,20 χ 2,60

Μαξιλαροθήκες (50 χ 70) πλειν

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα να γίνει φεστόνι και λογότυπο.