1. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 530 γραμ. πενιέ μονόκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 530 γραμ. πενιέ μονόκλωνη 0,70 x 1,40
 2. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 580 γραμ. δίκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 580 γραμ. δίκλωνη 0,70 x 1,40
 3. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 470 γραμ. μονόκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 470 γραμ. μονόκλωνη 0,70 x 1,40
 4. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 600 γραμ. μονόκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 600 γραμ. μονόκλωνη 0,80 x 1,50
 5. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 630 γραμ. πενιέ μονόκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 630 γραμ. πενιέ μονόκλωνη 0,80 x 1,50
 6. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 470 γραμ. μαίανδρος μονόκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 470 γραμ. μαίανδρος μονόκλωνη 0,70 x 1,40
 7. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 530 γραμ. μαίανδρος μονόκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 530 γραμ. μαίανδρος μονόκλωνη 0,70 x 1,40
 8. Πετσέτα προσώπου (100% cotton) 580 γραμ. μονόκλωνη 0,50 x 1,00
  Πετσέτα μπάνιου (100% cotton) 580 γραμ. μονόκλωνη 0,70 x 1,40
 9. Λαβέτα 100% cotton 520 γραμ. 0,30 x 0,30
 10. Χειρός 100% cotton 520 γραμ. 0,30 x 0,50
 11. Πετσέτα πισίνας ΑΝΤΙΧΛΩΡ 0,80 X 1,70

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα να γίνει το λογότυπο.